Nieuws

Nieuws vanuit de Praktijkproef Amsterdam.

10 mei 2018

Vervolg SPICE-workshops over ‘common buyer groups’ in Hamburg

Op 3 mei vond de laatste SPICE workshop plaats op het gemeentehuis van Hamburg. Praktijkproef Amsterdam (PPA) verzorgde de inhoudelijke kant van de workshop. De deelnemers werden meegenomen in best practices, voordelen, uitdagingen en legal aspects van het gezamenlijk inkopen van innovaties in Common Buyer Groups (CBG). Hier was vertegenwoordiging aanwezig van verschillende projecten en CBG’s vanuit Europa waaronder Talking Traffic, Sohjoa Baltic en BuyZET-
Unknown-2__720x576.jpeg

24 april 2018

Projectmanager Tiffany Vlemmings aan het woord over de mijlpalen van Socrates 2.0

Afgelopen periode zijn er flinke stappen gezet met Socrates2.0 en komende periode staat er ook flink wat op de agenda. Projectmanager Tiffany Vlemmings kijkt tevreden terug op de resultaten tot nu toe en heeft vertrouwen in het vervolgproces. Een terug- en een vooruitblik!
Socrates_activity_3_720x576.jpg

24 april 2018

Inrichten Socrates 2.0 pilots: use cases en publiek-private samenwerkingsvormen

Op dit moment wordt door alle Socrates 2.0 partijen gezamenlijk onderzocht welke use cases in welke steden getoetst kunnen worden en wat ieders wensen en voorkeuren zijn. Daarbij wordt eveneens gekeken naar de wijze waarop de samenwerking tussen de publiek-private partijen moet worden ingericht, de intensiteit waarmee dat moet gebeuren en met welke samenwerkingsvormen waar geëxperimenteerd gaat worden.
Visie_TM_1_720x576.jpg

24 april 2018

Socrates 2.0: Visie op interactief Traffic Management bijna gereed

Het afgelopen half jaar hebben de deelnemende Socrates2.0 partijen, waaronder de PPA partners in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), gewerkt aan een gezamenlijke visie op interactief Traffic Management. Deze visie dient als input voor het in detail uitwerken van de vier Socrates2.0 pilots waaraan nu wordt gewerkt in activity 3. Uit deze fase wordt rond de zomer duidelijk welke use cases in welke steden getest gaan worden en met welke publiek-private samenwerkingsmodellen geëxperimenteerd gaat worden. Dan is ook bekend hoe de pilot in Amsterdam eruit komt te zien
China_1_1920x500.jpeg

19 april 2018

PPA-werkbezoek aan China: opstarten pilot

In november 2017 is door het ministerie van IenW met het Chinese ministerie van Transport afgesproken dat er concrete plannen voor een eerste gezamenlijke pilot met gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement (GNV) opgezet kan worden. PPA is hierbij betrokken en heeft hier afgelopen maanden samen met (Chinese) partners een begin mee gemaakt. Om de pilot verder te brengen brachten PPA’ers Ronald Adams en Marco Schreuder samen met Andreas Hegyi van TU Delft, in april een werkbezoek aan Beijing en Shanghai. Via deze uitwisseling brengen we de geleerde lessen van afgelopen jaren ook over de grens in de praktijk!
Concorda_Fiat_Chrysler_-_NXP_meeting_Haarlem_720x576_.jpg

17 april 2018

Concorda: proeven met zelfrijdende auto’s

Het Europese Concorda project bereidt Europese wegen voor op geautomatiseerd rijden en truck platooning. Hiervoor zijn niet alleen slimme voertuigen nodig, maar ook een hoogwaardige en digitale infrastructuur die niet bij de grens ophoudt. Tijdens de pilots onderzoeken we welke communicatie-infrastructuur nodig is om de auto’s geautomatiseerd te laten rijden en met intelligente transportsystemen te laten communiceren. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voert PPA proeven uit met zelfrijdende auto’s in samenwerking met Fiat Chrysler en NXP.
Intertraffic_MaasSpel4_720x576.jpg

10 april 2018

Terugblik op succesvolle Intertraffic

We kijken met plezier terug op een succesvolle deelname aan Intertraffic afgelopen maart. PPA was vertegenwoordigd op de stand van de Metropoolregio Amsterdam in de Smart Mobility hal. Daar hebben we met bestaande en nieuwe contacten veel interessante gesprekken gevoerd over PPA, Concorda en Socrates2.0. En bij onze live demo verkeersmanagement in entreehal C, spraken we over de Common Operational Picture (COP). Dankzij de inzet van alle betrokkenen verliep de samenwerking met de MRA en COP-partners vlekkeloos.
Schermafbeelding_720x576px.jpeg

28 maart 2018

Innovatieve Smart Mobility oplossingen vinden de weg naar reguliere processen niet zonder slag of stoot

Dubbelinterview Dirk-Jan de Bruijn en Ronald Adams in Smart Mobility Stories