Concorda pilot zet stap naar autonoom verkeer

Het Concorda project bereidt Europa voor op geautomatiseerd rijden en truck platooning. Hiervoor zijn niet alleen slimme voertuigen nodig, maar ook een hoogwaardige en digitale weginfrastructuur die niet bij de grens ophoudt. De communicatietechnologie om de uitwisseling tussen autonome voertuigen en weginfrastructuur mogelijk te maken, wordt getest in Concorda pilots in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje.

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voert PPA Concorda proeven uit in samenwerking met Fiat Chrysler Automotive en NXP. De Concorda-partners testen de communicatietechnologie die nodig is om de zelfrijdende taak van auto’s te ondersteunen. Het bijzondere aan de testomgevingen in de MRA is dat de proeven niet alleen op de snelweg plaatsvinden, maar ook op provinciale wegen en op wegen in de bebouwde kom van Amsterdam.

De opmars naar autonoom rijden

Om een auto autonoom te laten rijden is het noodzakelijk dat deze razendsnel informatie kan ontvangen, verwerken en versturen. Bijvoorbeeld informatie over een (plotseling) afgesloten rijstrook. De auto moet bij zulke veranderingen op de weg namelijk real time reageren om te voorkomen dat de gebruiker op wegwerkzaamheden, een voorganger of stilstaand voertuig botst.

Het is dus van groot belang dat de informatie over de afgesloten rijstrook op tijd in de auto komt en verwerkt wordt, zodat de auto hierop kan anticiperen. Om informatie te ontvangen gebruikt de auto zijn sensoren, radars en camera’s. De informatie kan ook komen van andere (zelfrijdende) voertuigen of uit de weginfrastructuur (wegkantsystemen).  De Concorda proeven richten zich op hoe de informatie van weginfrastructuur in de auto komt en vice versa en in combinatie met haar eigen sensoren.

Communicatietechnologie testen

Met informatie-uitwisseling met weginfrastructuur wordt de data bedoeld van bijvoorbeeld matrixborden (zoals een rood kruis van een afgesloten rijstrook), verkeerslichten (wanneer wordt het licht rood of groen) of camera’s die langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) detecteren.

Deze informatie kan via verschillende communicatietechnieken in de auto gebracht worden. In Concorda wordt de informatie-uitwisseling via de draadloze netwerken wifi-p en cellulair getest. Dit wordt ook wel hybride communicatie genoemd. Meer informatie over deze technieken is te lezen helemaal onderaan deze pagina.

Wat gaan we precies testen in de Concorda pilot Amsterdam? 

Samen met NXP en FCA is gekozen om verschillende situaties te testen die gericht zijn op het ondersteunen van de zelfrijdende taak van de auto. Denk hierbij aan wat gebeurt er als het voertuig:  

  1. op een langzaam rijdend of stilstaand voertuig afrijdt? (Other Hazardous Locations Notification - Slow and Stationairy Vehicle).
  2. een rijstrook nadert die is afgesloten (rood kruis op matrixbord). (In Vehicle Signage – Lane Management)   
  3. aankomt bij een intelligent verkeerslicht? (GLOSA: Green Light Optimal Speed Advisory)
  4. de snelheid tijdelijk lager is, bijvoorbeeld als gevolg van file of wegwerkzaamheden (In Vehicle Signage –Dynamic Speed Limit Information). 

Waar wordt getest in de Metropoolregio Amsterdam?

Er wordt getest op de snelweg (A9 en A5) en op de twee provinciale wegen bij Schiphol (N205 en N201). Op deze plekken is de benodigde communicatie-infrastructuur inmiddels aanwezig. Op de N205 zijn bijvoorbeeld al zes kruispunten uitgerust met intelligente verkeerslichten. Ook wordt er getest binnen de bebouwde kom van Amsterdam, bij de IJ-tunnel (S116). Voor sommige testen maken we ook gebruik van een andere testlocatie op de A16 buiten de regio Amsterdam.

Planning 

In februari 2019 heeft er een pre-testweek plaatsgevonden. In september 2019 vindt de eerste echte testweek plaats. De volgende Concorda-proeven vinden plaats eind 2019 en in 2020. Dit gebeurt zowel op de openbare weg, als op gesloten testcircuits. Daarna worden alle pilots grondig geëvalueerd en rond het project medio 2020 af.

Voordat auto’s helemaal geautomatiseerd kunnen rijden moet er nog dus nog heel wat gebeuren. De praktijktesten van Concorda brengt dit weer een stap dichterbij. 

Meer weten?

Lees dan het interview met het technische team en bekijk het filmpje van de pre-testweek. Of kijk het item in de NPO documentaire Strijd tegen de file (mei 2019). 

Over Concorda

Concorda staat voor ‘Connected Corridors for Driving Automation’. Het is onderdeel van een Europees testprogramma dat gericht is op de invoering van zelfrijdende auto’s en (hybride) communicatie-infrastructuur op autosnelwegen en in steden. In Concorda werken de gevestigde automobielfabrikanten, grote telecomproviders en belangrijkste toeleveranciers samen met wegbeheerders, overheden en kennisinstellingen. Deze partijen streven ernaar om gezamenlijk zicht te krijgen op alle praktische organisatorische en technische uitdagingen, die samenhangen met de complexiteit van connected, coöperatieve en autonome voertuigen.

In totaal doen er 5 landen mee, Nederland, Duitsland, België, Spanje en Frankrijk. In Nederland worden er pilots uitgevoerd in Noord-Brabant, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de Metropoolregio Amsterdam. In Noord-Brabant ligt de nadruk op de ontwikkeling van de cellulaire communicatietechnologie en super-GPS (zeer precieze locatiebepaling). De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag richt zich op truckplatooning op de corridor naar Antwerpen en Duitsland. Concorda wordt gesubsidieerd door het Europese CEF-fonds (Connected Europe Facility) vanuit de Europese Commissie. De Europese Commissie stelt 40% van het budget beschikbaar, het overige budget wordt ingebracht door de publieke (PPA) en private partners.  

Over de techniek

 

Wifi-p (korte afstand communicatie) 

Om wifi-p (ook wel ITS-G5 of 802.11p genoemd) te testen moet er een wifi-kastje (modem) in de auto aanwezig zijn en op relevante plekken langs de weg. Door het beperkte bereik is wifi-p een korte afstand communicatietechnologie. Het bereik van de modems is rond de 500 meter, vergelijkbaar met huis en kantoor wifi. Daarom worden op de testlocaties in de MRA verschillende wifikastjes geplaatst bij verkeerslichten en wegportalen en in de pilot auto’s van Fiat zijn de modems ingebouwd. 

Cellulair (korte en lange afstand communicatie)

Het testen van cellulaire (mobiele) communicatie verloopt regulier via de netwerken van telecomproviders. Denk hierbij aan 3G en 4G en in de toekomst 5G. Ook zijn er nog andere cellulaire ontwikkelingen zoals LTE-V, Mobile Edge Computing (MEC) en mode 3 en 4 die ervoor kunnen zorgen dat cellulaire communicatie over korte afstand, geschikt is voor informatie-uitwisseling met zelfrijdende voertuigen. De pilot auto’s van Fiat hebben naast de wifi-p modems ook een cellulaire verbinding en kunnen zo ook met bijvoorbeeld verkeerslichten communiceren.

Low latency

Voor dit soort toepassingen is het van belang dat de informatie met weinig vertraging in de auto komt. Dit wordt ook wel low latency genoemd en ook dit wordt binnen Concorda getest en geëvalueerd. Het gaat dan om berichten die in milliseconden doorgegeven en verwerkt worden, oftewel in een duizendste van een seconde. Deze snelheid is nodig om snel te anticiperen op het verkeer en veranderende omstandigheden op de weg, zoals alvast gas terugnemen, omdat verkeer verderop langzamer rijdt of het verkeerslicht zo op rood gaat. Daarnaast wordt er getest of informatie-uitwisseling betrouwbaar is.