Meer weten of vragen?

PPA is een samenwerking van de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en NDW in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Neem contact op via:

Praktijkproef Amsterdam
Per adres: Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem
Postbus 3232, 3500 GE Utrecht

E-mail info@praktijkproefamsterdam.nl