Search documents

Advanced search


Recently added

 • Author: Tom Horijon
 • Theme: Studies

Paving the road towards intelligent transportation systems: a governmentality analysis of smart traffic management in the Netherlands 

Master’s thesis (36 ECT)
MSc Urban Environmental Management Chair Group Environmental Policy Wageningen University & Research 

Tuning in on the polarized smart city debate that has taken city halls, the academic community and the tech industry by storm, this thesis inquires into the shifting power dynamics implied by smart urbanism. Focusing on smart traffic management, it examines how smart technologies are transforming the tripartite relations of power between governments, market actors and drivers in the processes of governing road traffic in the Netherlands.  

Download

 • Author: Harry van Oostroom / ir. J.M. (Jaap) Groenendijk
 • Theme: Studies

Dit rapport bevat de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van de resultaten van Praktijkproef Amsterdam. Onderzocht is welke onderdelen zich voldoende hebben bewezen om bij te dragen aan de bereikbaarheid van de Amsterdamse regio en daarbuiten, evenals welke randvoor- waarden er zijn voor een succesvolle toepassing. 

Download

 • Author: Harry van Oostroom / Jaap van Kooten (Arane)
 • Theme: Studies

In dit rapport worden de regionale knelpunten geïdentificeerd en wordt geanalyseerd welke type

knelpunt dit is en welk PPA-onderdeel geschikt kan zijn. 

Download

 • Author: Harry van Oostroom
 • Theme: Studies

In dit rapport wordt de haalbaarheid getoetst van de verschillende Slim Reizen-maatregelen. 

Download


Popular

 • Datum: 2017-04-06
 • Auteur: AT Osborne
 • Thema: {"dutch":"Evaluatie rapporten","english":"Evaluation reports"}

In PPA fase 2 vindt naast projectevaluaties van de deelprojecten een integrale evaluatie plaats. In deze integrale evaluatie worden de resultaten van de evaluaties van de vier afzonderlijke deelprojecten geanalyseerd en integraal gerapporteerd. De integrale evaluatie moet een compleet en helder inzicht verschaffen in de resultaten en bevindingen van PPA fase 2. Op basis van deze inzichten worden in de evaluatie uitspraken en aanbevelingen opgenomen voor het vervolg in PPA (fase 3) en andere vergelijkbare projecten. 

Download

 • Datum: 2017-04-13
 • Auteur: AT Osborne - Keypoint
 • Thema: {"dutch":"Globale beschrijvingen","english":"Global descriptions"}

De Integrale Evaluatie is uitgevoerd door AT Osborne in samenwerking met Keypoint. In dit document
is een samenvatting opgenomen van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van de Integrale Evaluatie. De bevindingen zijn geclusterd rondom de volgende thema’s: toepasbaarheid GNV-concept, integratie van wegkant en in-car, verkeerskundige en kostene ectiviteit, technische werking, innovaties, samenwerking, businesscase en maatschappelijke besparingen, (inter)nationale betekenis, raakvlakken, kennisoverdracht en evaluaties en de bijdrage aan de transitiepaden van Connecting Mobility.

De uitgebreide integrale evaluatie is te vinden in een aparte eindrapportage. 

Download

 • Datum: 2017-03-27
 • Auteur: Rolf Krikke
 • Thema: {"dutch":"Evaluatie rapporten","english":"Evaluation reports"}

Dit document beschrijft de resultaten van het deelproject “Noord“ van Praktijkproef Amsterdam (PPA) fase 2. PPA fase 2 beoogt - vanuit de resultaten van fase 1 - stappen te zetten naar integratie van wegkantsystemen en in-car diensten. De evaluatie van PPA Noord richt zich op de doelstellingen, de onderzoeksvragen en de resultaten zoals in de Plannen van Aanpak Fase 21 beschreven. Het kader van deze evaluatie is bepaald door een ex-ante evaluatie2. Zie bijlage 2 van dit document voor de resultaten met betrekking tot deze verwachtingen. 

Download

 • Datum: 2016-12-14
 • Auteur: PPA Stuurgroep, ir. J.M. (Jaap) Groenendijk ir. J. (Jos) Kalfsbeek ir. P.H.G. (Peter) van Bekkum (MuConsult) prof.dr. H.J. (Henk) Meurs (MuConsult)
 • Thema: {"dutch":"Evaluatie rapporten","english":"Evaluation reports"}

Dit achtergrondrapport bevat de uitkomsten van de evaluatie van de eerste proef van PPA Zuidoost. 

Download