Search documents

Advanced search


Recently added

 • Author: Hans Kramer
 • Theme: Project management

Samenwerking met andere partijen is voor RWS essentieel voor het succesvol uitvoeren van haar taken. Communicatie speelt binnen samenwerkingen een belangrijke rol; communicatie draagt bij aan het realiseren van projectdoelen. Daarnaast kan communicatie bij samenwerkingen worden ingezet om de reputatie van samenwerkingspartners en het vertrouwen tussen partijen te versterken.

Op maandag 30 oktober is een werksessie* georganiseerd om aan de hand van Praktijk Proef Amsterdam het belang van communicatie voor samenwerkingen verder te onderzoeken (in de context van Smart Mobility en Socrates); deze analyse dient als input voor het maken van RWS-brede afspraken over de rol van communicatie. Dit stuk eindigt dan ook met concrete verbeterpunten.

De vraagstelling van de analysesessie is als volgt geformuleerd: Wat kunnen we leren van een samenwerkingsproject als PPA waarbij meerdere gelijkwaardige partijen intensief samenwerken aan een gemeenschappelijke (Smart Mobility) ambitie? 

Download

 • Author: Sebe Vogel
 • Theme: Evaluatie rapporten
 1. De COP is een applicatie die informatie over de doorstroming van verkeer, beschikbaarheid van parkeervoorzieningen en de status van verkeersmanagementinstrumenten van de wegbeheerders in het ArenA Poortgebied gelijktijdig in de drie verkeerscentrales en het OMC in één overzichtelijk scherm bij elkaar brengt. Dit gezamenlijke beeld stelt de betrokken wegbeheerders in staat om de inzet van DVM-maatregelen beter op de lokale omstandigheden af te stemmen.

  Daarnaast biedt de COP inzicht in de berichten op social media die betrekking hebben op verkeersomstandigheden rondom evenementlocaties. De gebruikswaarde ligt erin dat wegbeheerders informatie verkrijgen over de status van wegennetwerk en instrumentarium van aanpalende wegbeheerders. Dat inzicht zorgt ervoor dat de inzet van maatregelen beter dan voorheen op de verkeersomstandigheden in het netwerk kunnen worden afgestemd. 

Download

 • Author: Ronald Adams, Jaap Groenendijk (Twynstra Gudde)
 • Theme: Project management

Dit plan van aanpak beschrijft de aanpak van de derde fase van Praktijkproef Amsterdam (beoogd resultaat, uit te voeren activiteiten), evenals de kaders voor de governance, organisatie en beheersing van/tijdens de derde fase. 

Download

 • Author: Tom Horijon
 • Theme: Studies

Paving the road towards intelligent transportation systems: a governmentality analysis of smart traffic management in the Netherlands 

Master’s thesis (36 ECT)
MSc Urban Environmental Management Chair Group Environmental Policy Wageningen University & Research 

Tuning in on the polarized smart city debate that has taken city halls, the academic community and the tech industry by storm, this thesis inquires into the shifting power dynamics implied by smart urbanism. Focusing on smart traffic management, it examines how smart technologies are transforming the tripartite relations of power between governments, market actors and drivers in the processes of governing road traffic in the Netherlands.  

Download


Popular

 • Datum: 2017-05-03
 • Auteur: APT
 • Thema: {"dutch":"Globale beschrijvingen","english":"Global descriptions"}

The Amsterdam Practical Trial is a large-scale test of the latest innovations in road transport. Nowhere in the world is intelligent traf c management technology being tested on such a large scale on public roads, involving real cars and real drivers in the Amsterdam region. The goal of the Amsterdam Practical Trial is to move ever closer, step by step, to a future in which cars, traf c lights and information signs are interconnected and able to cooperate with each other seamlessly. In this way, the trial aims to contribute to improving traf c ow, reducing congestion and realising a safer and cleaner city. 

Download

 • Datum: 2017-10-29
 • Auteur: Tom Horijon
 • Thema: {"dutch":"Studies","english":"Studies"}

Paving the road towards intelligent transportation systems: a governmentality analysis of smart traffic management in the Netherlands 

Master’s thesis (36 ECT)
MSc Urban Environmental Management Chair Group Environmental Policy Wageningen University & Research 

Tuning in on the polarized smart city debate that has taken city halls, the academic community and the tech industry by storm, this thesis inquires into the shifting power dynamics implied by smart urbanism. Focusing on smart traffic management, it examines how smart technologies are transforming the tripartite relations of power between governments, market actors and drivers in the processes of governing road traffic in the Netherlands.  

Download

 • Datum: 2017-06-28
 • Auteur: Harry van Oostroom / Jaap van Kooten (Arane)
 • Thema: {"dutch":"Studies","english":"Studies"}

In dit rapport worden de regionale knelpunten geïdentificeerd en wordt geanalyseerd welke type

knelpunt dit is en welk PPA-onderdeel geschikt kan zijn. 

Download

 • Datum: 2017-03-27
 • Auteur: Harry van Oostroom
 • Thema: {"dutch":"Project management","english":"Project management"}

Vastlegging van het project Praktijkproef Amsterdam (PPA) fase 2 PPA West bij de OVM organisatie en vastlegging van de  impact van uitvoering van het project op OVM.

 

Download