Search documents

Advanced search


Recently added

 • Author: Hans Kramer
 • Theme: Project management

Samenwerking met andere partijen is voor RWS essentieel voor het succesvol uitvoeren van haar taken. Communicatie speelt binnen samenwerkingen een belangrijke rol; communicatie draagt bij aan het realiseren van projectdoelen. Daarnaast kan communicatie bij samenwerkingen worden ingezet om de reputatie van samenwerkingspartners en het vertrouwen tussen partijen te versterken.

Op maandag 30 oktober is een werksessie* georganiseerd om aan de hand van Praktijk Proef Amsterdam het belang van communicatie voor samenwerkingen verder te onderzoeken (in de context van Smart Mobility en Socrates); deze analyse dient als input voor het maken van RWS-brede afspraken over de rol van communicatie. Dit stuk eindigt dan ook met concrete verbeterpunten.

De vraagstelling van de analysesessie is als volgt geformuleerd: Wat kunnen we leren van een samenwerkingsproject als PPA waarbij meerdere gelijkwaardige partijen intensief samenwerken aan een gemeenschappelijke (Smart Mobility) ambitie? 

Download

 • Author: Sebe Vogel
 • Theme: Evaluation reports
 1. De COP is een applicatie die informatie over de doorstroming van verkeer, beschikbaarheid van parkeervoorzieningen en de status van verkeersmanagementinstrumenten van de wegbeheerders in het ArenA Poortgebied gelijktijdig in de drie verkeerscentrales en het OMC in één overzichtelijk scherm bij elkaar brengt. Dit gezamenlijke beeld stelt de betrokken wegbeheerders in staat om de inzet van DVM-maatregelen beter op de lokale omstandigheden af te stemmen.

  Daarnaast biedt de COP inzicht in de berichten op social media die betrekking hebben op verkeersomstandigheden rondom evenementlocaties. De gebruikswaarde ligt erin dat wegbeheerders informatie verkrijgen over de status van wegennetwerk en instrumentarium van aanpalende wegbeheerders. Dat inzicht zorgt ervoor dat de inzet van maatregelen beter dan voorheen op de verkeersomstandigheden in het netwerk kunnen worden afgestemd. 

Download

 • Author: Tom Horijon
 • Theme: Studies

Paving the road towards intelligent transportation systems: a governmentality analysis of smart traffic management in the Netherlands 

Master’s thesis (36 ECT)
MSc Urban Environmental Management Chair Group Environmental Policy Wageningen University & Research 

Tuning in on the polarized smart city debate that has taken city halls, the academic community and the tech industry by storm, this thesis inquires into the shifting power dynamics implied by smart urbanism. Focusing on smart traffic management, it examines how smart technologies are transforming the tripartite relations of power between governments, market actors and drivers in the processes of governing road traffic in the Netherlands.  

Download

 • Author: Harry van Oostroom / ir. J.M. (Jaap) Groenendijk
 • Theme: Studies

Dit rapport bevat de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van de resultaten van Praktijkproef Amsterdam. Onderzocht is welke onderdelen zich voldoende hebben bewezen om bij te dragen aan de bereikbaarheid van de Amsterdamse regio en daarbuiten, evenals welke randvoor- waarden er zijn voor een succesvolle toepassing. 

Download


Popular

 • Datum: 2017-10-29
 • Auteur: Tom Horijon
 • Thema: {"dutch":"Studies","english":"Studies"}

Paving the road towards intelligent transportation systems: a governmentality analysis of smart traffic management in the Netherlands 

Master’s thesis (36 ECT)
MSc Urban Environmental Management Chair Group Environmental Policy Wageningen University & Research 

Tuning in on the polarized smart city debate that has taken city halls, the academic community and the tech industry by storm, this thesis inquires into the shifting power dynamics implied by smart urbanism. Focusing on smart traffic management, it examines how smart technologies are transforming the tripartite relations of power between governments, market actors and drivers in the processes of governing road traffic in the Netherlands.  

Download

 • Datum: 2017-12-09
 • Auteur: Sebe Vogel
 • Thema: {"dutch":"Evaluatie rapporten","english":"Evaluation reports"}
 1. De COP is een applicatie die informatie over de doorstroming van verkeer, beschikbaarheid van parkeervoorzieningen en de status van verkeersmanagementinstrumenten van de wegbeheerders in het ArenA Poortgebied gelijktijdig in de drie verkeerscentrales en het OMC in één overzichtelijk scherm bij elkaar brengt. Dit gezamenlijke beeld stelt de betrokken wegbeheerders in staat om de inzet van DVM-maatregelen beter op de lokale omstandigheden af te stemmen.

  Daarnaast biedt de COP inzicht in de berichten op social media die betrekking hebben op verkeersomstandigheden rondom evenementlocaties. De gebruikswaarde ligt erin dat wegbeheerders informatie verkrijgen over de status van wegennetwerk en instrumentarium van aanpalende wegbeheerders. Dat inzicht zorgt ervoor dat de inzet van maatregelen beter dan voorheen op de verkeersomstandigheden in het netwerk kunnen worden afgestemd. 

Download

 • Datum: 2017-06-28
 • Auteur: Harry van Oostroom / ir. J.M. (Jaap) Groenendijk
 • Thema: {"dutch":"Studies","english":"Studies"}

Dit rapport bevat de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van de resultaten van Praktijkproef Amsterdam. Onderzocht is welke onderdelen zich voldoende hebben bewezen om bij te dragen aan de bereikbaarheid van de Amsterdamse regio en daarbuiten, evenals welke randvoor- waarden er zijn voor een succesvolle toepassing. 

Download

 • Datum: 2017-06-28
 • Auteur: Harry van Oostroom / Jaap van Kooten (Arane)
 • Thema: {"dutch":"Studies","english":"Studies"}

In dit rapport worden de regionale knelpunten geïdentificeerd en wordt geanalyseerd welke type

knelpunt dit is en welk PPA-onderdeel geschikt kan zijn. 

Download