Bij het beheer en de doorontwikkeling van deze website besteedt Praktijkproef Amsterdam veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. We streven ernaar om alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken. 

Actualiteit 

Content (nieuwsberichten, video’s, documenten, etc.) met een actuele nieuwswaarde plaatsen we direct. Hierbij wachten we niet met publiceren totdat ze aan de webrichtlijnen voldoen. Wij zetten deze content zo snel mogelijk om zodat deze aan de webrichtlijnen voldoen.

Oude content 

Nieuwe content wordt altijd geplaatst op basis van de op dat moment geldende richtlijnen. Oude content en documenten (bijvoorbeeld pdf’s) passen we niet met terugwerkende kracht aan. Dit kost namelijk onevenredig veel tijd en geld. Uitgangspunt is dus dat alle informatie altijd wordt gepubliceerd volgens de op dat moment geldende webrichtlijnen van de overheid.

Meldingsformulier Toegankelijkheid

Bent u van mening dat onze website ondanks onze toetsing niet voldoet of heeft u om wat voor reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie. U kunt uw melding doorgeven via info@praktijkproefamsterdam.nl.