Nieuws

Nieuws vanuit de Praktijkproef Amsterdam.

Schermafbeelding_2021-04-09_om_09.14.12.png

09 April 2021

PPA editie van NM Magazine: een uitgebreide en leerzame terug-blik

De Praktijkproef Amsterdam (PPA) is het hoofdthema van de april editie van NM Magazine. In 10 artikelen gaan een aantal hoofdrolspelers in op het reilen en zeilen van de praktijkproef, op de resultaten en de lessen.
Schermafbeelding_2021-04-08_om_16.28.42.png

07 April 2021

'Van abracadabra naar echt resultaat in de praktijk', Michèle Blom aan het woord.

''Als het om de Praktijkproef Amsterdam gaat, PPA, voel ik een grote betrokkenheid. De eerste plannen kreeg ik gepresenteerd in 2013. Dat was vlak voor de start van de proef, toen ik nog directeur wegen en verkeersveiligheid was bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu''.
Kennis_delen_over_de_grens.png

03 April 2021

Kennis delen over de grens

Als het gaat om verkeersmanagement en smart mobility, staat Nederland er in het buitenland goed op. Dat merkte het projectteam van de Praktijkproef Amsterdam ook: de interesse van (verre) buitenlanden was steeds snel gewekt.
Artikel_8.png

02 April 2021

Over de moeizame overgang van proef naar praktijk

De overgang van proef naar praktijk gaat zelden vanzelf. In de laatste fase van de Praktijkproef Amsterdam is daarom bewust gewerkt aan het consolideren van de resultaten en lessen. Waarom is die overgang eigenlijk zo lastig? En wat kunnen we doen om de weg van testen naar toepassen te effenen? De Praktijkproef Amsterdam leert dat toepassen veel meer is dan het opschalen van een vernieuwing – het is vooral ook het opschudden van de staande praktijk.
Artikel_9.png

01 April 2021

Socrates2.0 en Concorda: meer publiek-privaat en meer voertuig

In de derde en laatste fase van de Praktijkproef Amsterdam staan twee internatio- nale projecten centraal: Socrates2.0 en Concorda. Met de deelname in beide EU- projecten gaat de Praktijkproef verder waar fase 2 gebleven was. De publiek-private samenwerking en de integratie van wegkant, ‘in car’ én voertuig staan centraal.
Artikel_7.png

30 March 2021

Publiek-privaat samenwerken in de praktijk(proef)

Aan de zeven deelprojecten van Praktijkproef Amsterdam hebben zo’n zestig partijen een bijdrage geleverd: overheden, universiteiten, maar vooral ook bedrijven. Hoe hebben die partijen samengewerkt? En hoe was de relatie publiek-privaat?
Artikel_6.png

28 March 2021

Wat we leren van evalueren

De Praktijkproef Amsterdam is uitentreuren geëvalueerd. Ex-ante, ex-post, verkeerskundig, organisatorisch, kortcyclisch binnen een proef, onafhankelijk na een proef: alle soorten evaluaties zijn de revue gepasseerd. Hoe heeft de Praktijkproef dat aangepakt? En waar liepen ze tegenaan bij het evalueren? Oftewel: wat leren die evaluaties over het evalueren zelf?
Artikel_5.png

26 March 2021

In-carspoor brengt verkeersinformatie en verkeersmanagement samen

Bij de start van de Praktijkproef Amsterdam lag de focus van het project op de wegkant. Maar nog voordat het daar tot echte proeven op straat was gekomen, besloot de stuur- groep om ook in-car oplossingen mee te nemen. Zouden die bij kunnen dragen aan een betere benutting van het wegennet?