Nieuws

Nieuws vanuit de Praktijkproef Amsterdam.

Pilot_China.jpg

13 November 2018

Onderzoek naar mogelijkheden pilots in China

Praktijkproef Amsterdam (PPA) bracht begin september een werkbezoek aan China om mogelijkheden te verkennen voor een gezamenlijk pilot in China. Tijdens het ITS World-congres in Kopenhagen zijn deze afspraken geconcretiseerd.
Socrates20.jpg

13 November 2018

Pilot SOCRATES2.0 Amsterdam officieel gestart

De partners in de Praktijkproef Amsterdam (PPA) en de SOCRATES2.0 -consortiumpartners hebben afgelopen jaar gezamenlijk de opzet voor de SOCRATES2.0 -pilots in Kopenhagen, München, Antwerpen en Amsterdam in grote lijnen uitgewerkt.
Congres_Sm_Mob_en_Socrates.jpg

13 November 2018

Terugblik congres Smart Mobility in de MRA en SOCRATES2.0 workshop

Tweejaarlijks vindt het congres ‘Smart Mobility in de MRA’ plaats. Op 1 november kwamen ruim 400 betrokken partners en marktpartijen in Zaandam bijeen voor de laatste update over lopende projecten. De PPA-partners verzorgden samen met Be-Mobile een workshop over toekomstproef samenwerken in SOCRATES2.0.
BIMHUIS-bijeenkomstTN.jpg

12 November 2018

Terublik: BIMHUIS-bijeenkomst over Concorda

Ruim 60 geïnteresseerden zijn op 30 oktober bijgepraat over de stand van zaken van de Concorda-pilot. Hierin testen we samen met Fiat Chrysler Automobiles en NXP de communicatietechnologie die zelfrijdende voertuigen mogelijk maakt, zowel met wifi-p als cellulair.

11 October 2018

Uitnodiging BIMHUIS bijeenkomst over proeven met zelfrijdende auto’s (Concorda)

Op dinsdagmiddag 30 oktober organiseert de Praktijkproef Amsterdam (PPA) een BIMHUIS bijeenkomst over Concorda. Tijdens deze bijeenkomst gaan de PPA partners en marktpartijen in op de proeven met zelfrijdende auto’s die voorbereid worden in samenwerking met Fiat Chrysler Automobiles (FCA/CRF) en NXP. De proeven testen de communicatie tussen weginfrastructuur en zelfrijdende auto’s.

06 October 2018

Vervolg opstarten pilot in China tijdens ITS World Congres

Tijdens het ITS World Congres in Kopenhagen half september gaven we een vervolg aan het recente werkbezoek aan China. Zo maakten RIOH (Research Institute of Highways), Technolution, NXP en Rijkswaterstaat verdere afspraken over het opstarten van een pilot in China. Ook organiseerde Technolution voor de Chinese delegatie een excursie over de pilot met verkeersmanagement in Kopenhagen.

16 September 2018

Nieuwe stap gezet in opstarten pilot in China

In het kader van de samenwerking tussen het ministerie van IenW en het Chinese ministerie van Transport (MoT), onderzoekt PPA de mogelijkheden om een gezamenlijke pilot uit te voeren. Opdrachtgever hiervoor is de gezamenlijke Stuurgroep onder leiding van DG-RWS Michele Blom en haar Chinese collega. Begin september was er een werkbezoek aan Beijing, Shijiazhuang en Nanjing, om hieraan een vervolg te geven. Ook verzorgde PPA een presentatie op het tweede ITS international forum China over ITS for smart cities.
concordasvz_720.jpg

18 July 2018

Stand van zaken Concorda

Samen met de andere partners uit Europa nam het PPA-team deel aan een aantal Concordaworkshops in Brussel. Hierin werden de technische aspecten voor de proeven met connected zelfrijdende auto’s op de verschillende pilotsites behandeld. De opbrengsten van de workshops worden nu verwerkt in het implementatieplan. Hierbij een update.