PPA: naar real time verkeersinformatie

Bijna real time informatie over filevorming ontvangen. Dat kan met de ‘meetraaimanager’ die ontwikkeld is binnen PPA. Daarmee komen snel data beschikbaar uit de verkeerslussen van RWS. We spreken erover met Harry van Ooststroom, projectmanager PPA West.

‘De data waren tot voor kort slechts met flinke vertraging beschikbaar, maar door de binnen PPA ontwikkelde aanpak komen deze gegevens binnen 20 seconden beschikbaar.’ Ooststroom vervolgt: ‘we hebben de PPA-meetraaimanager voor het project Spookfiles uitgebreid met de beeldstanden van de matrixborden. Daarna hebben we het samen met NDW verder ontwikkeld tot een landelijke dienst. Daarmee is dit een schoolvoorbeeld van een succesvolle implementatie van een innovatief idee.’

Matrixborden

Ook Frits Brouwer, directeur NDW is trots op het resultaat. ‘Omdat we nu binnen 4 seconden deze gegevens over files aan kunnen bieden in combinatie met de beeldstanden van de matrixborden, weten weggebruikers beter waar op hun traject files zijn. Zij kunnen daar dan rekening mee houden door bijvoorbeeld voorzichtiger te rijden. Zo wordt een mogelijke kop-staartbotsing vermeden.’

Inmiddels nemen de bedrijven Be-Mobile en Simacan de datadienst van NDW af en verwerken de gegevens in hun producten.

Floating car data voor real time verkeersmanagement

Gegevens uit floating car data (FCD) gebruiken in plaats van de gegevens uit de lussen in de weg voor real time verkeersmanagement kan nu nog niet, maar is op termijn wel mogelijk. Van Ooststroom: ‘vooral de lange verwerkingstijd (4 tot 7 minuten na de waarneming), de marges rond de locatiebepaling en de lage penetratie van FCD staan de mogelijkheden nu nog in de weg. We kunnen FCD overigens al wel voor andere toepassingen gebruiken. Zo kunnen oude FCD-data al worden gebruikt als databron voor knelpunt analyses op verschillende wegen en zijn actuele FCD een voldoende bron voor informatie over reistijden.'

Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement

PPA West heeft ook mogelijkheden verkend om FCD te gebruiken in een slimme combinatie met andere bronnen als lussen en radardetectie. Van Ooststroom noemt die datafusie veelbelovend, maar geen tovermiddel. ‘Er is nog veel onderzoek nodig om te komen tot doordachte en werkzame technieken die besparing op lusdetectie door additioneel gebruik van FCD mogelijk maken.’

In 2015 onderzocht PPA West al of het Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) kan worden verbeterd door de aanbevelingen uit de evaluatie van PPA fase 1 toe te passen. Dat is het geval: GNV blijkt een goed concept ter bestrijding van files, met name vlak voordat files ontstaan en op het moment dat files beginnen te verminderen.

PPA voor een bereikbaar Amsterdam

Niet alleen voor het verminderen van files kan het Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement worden toegepast. Ook tijdens werkzaamheden aan de weg kan toepassen van GNV bijdragen aan de bereikbaarheid van Amsterdam.

De komende 10 jaar zijn er namelijk veel werkzaamheden aan de weg die forse invloed kunnen hebben op de bereikbaarheid van de regio Amsterdam. Denk hierbij aan de ondertunneling van een gedeelte van de Zuidas, groot onderhoud van het westelijke deel van de A10, de A9 bij Amstelveen en de Gaasperdammertunnel.

Er zijn meer mogelijkheden om bij te dragen aan de bereikbaarheid van Amsterdam. Hans Kramer, omgevingsmanager PPA ziet in ieder geval goede mogelijkheden. PPA denkt samen met de PPA partners en de markt nog aan een aantal mogelijkheden. Zo is het mogelijk verkeersinformatie langs de weg te koppelen met persoonsgebonden reis- en real time verkeersadvies in de auto. Ook kan social media worden ingezet en een Operationeel Management Centrum worden ingericht.

Alle data samen in het OMC

Tijdens de PPA proef in Amsterdam-Zuidoost is al gewerkt met een Operationeel Management Centrum. Bij de proef kwamen alle publieke en private wegkant- en in-cardata samen.

Het ging niet alleen over de gegevens van de verkeerscentrales van de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland. Het ging ook om in-cardata en gegevens van social media. Ze waren afkomstig van het consortium van bedrijven waarmee de proef is uitgevoerd. Deze bundeling van gegevens in één ruimte maakte het mogelijk effectiever verkeersmanagement uit te voeren en de weggebruiker real time in-car te informeren.

Het samenkomen van de vele gegevens in het Operationeel Mobiliteits Centrum heeft het perspectief laten zien en de behoefte versterkt van een ‘Common Operational Picture’. Dit is een geïntegreerd beeld waarin alle gegevens zichtbaar zijn. Hiermee is in een oogopslag te zien is wat het verkeersbeeld is, welke maatregelen zijn ingezet en wat het effect van deze maatregelen is.