PPA Noord: Verkeer rijdt beter door op N516 in Zaanstad

De innovatieve proef PPA Noord op de Thorbeckeweg in Zaanstad (N516) heeft laten zien dat met het koppelen van verkeersdata het verkeer beter doorrijdt. Gedeputeerde Elisabeth Post: “Op één van de drukste knelpunten in de provincie Noord-Holland hebben automobilisten in de spits hierdoor een 4% kortere reistijd en wordt voor omwonenden de leefbaarheid vergroot. Dit is een mooi resultaat voor zowel de omgeving als de weggebruikers”. Drie maanden lang is er getest met gekoppelde verkeersystemen.

Koppeling verkeerssystemen

De proef bestond uit het combineren van verkeersmaatregelen. De provincie Noord-Holland heeft vanuit de verkeerscentrale in Hoofddorp de verkeersdrukte in het gebied gemeten via detectielussen en radars bij de verkeerslichten en toeritdoseerinstallaties. Zodra het drukker werd op de weg werden de verkeerslichten automatisch bijgestuurd. Ook de (verwachte) brugopeningen werden daarbij meegenomen. Het verkeer kon beter doorrijden doordat de verkeersdata is omgezet in daadwerkelijke maatregelen.

Bruikbaar in Nederland

Uit de proef is ook gebleken dat dit systeem in veel vergelijkbare situaties in Nederland gebruikt kan worden om de doorstroming bij drukke verkeerssituaties te verbeteren en daarmee de leefbaarheid voor omwonenden te vergroten.

Download de evaluatie