Fase 1 en 2 afgerond

Fase 1: afzonderlijk testen van systemen langs de weg en in de auto (2014 - 2015)

De Praktijkproef Amsterdam test hoe nieuwe technieken en methoden langs de weg en in de auto files kunnen verminderen. In fase 1 testte PPA systemen langs de weg en in de auto los van elkaar.

Wegkant: test systeem langs de weg

De proef met het nieuwe systeem langs de weg bestond uit een verdere ontwikkeling van het bestaande systeem van verkeers- en toeritdoseerlichten rond de A10 West in Amsterdam.

Het slimme systeem zorgt ervoor dat de verkeers- en toeritdoseerlichten zich in onderlinge samenhang automatisch aanpassen vlak voordat de drukte op de snelweg groot wordt. Zo blijft het verkeer op de snelweg doorrijden en kan het verkeer op de opritten ook de snelweg op. Deze proef is in 2014 afgerond. 

In-car: test systemen in de auto

Weggebruikers in de regio Amsterdam konden gratis apps downloaden. Deze apps gaven persoonlijke en actuele informatie in de auto voor forenzen en bezoekers van evenementen in Amsterdam. Hiermee kon de automobilist zelf de meest geschikte route kiezen en op die manier bijdragen aan het bestrijden van files. De apps lieten onder meer zien welke route op dat moment het meest gunstig was. Bij grote drukte kregen verschillende weggebruikers verschillende routeadviezen met een betrouwbare aankomsttijd. De test ging na hoe en in welke mate het verkeer zich beter verspreidt en de files afnemen als gevolg van het gebruik van de apps.

Met de apps EVA en Super P-route kregen weggebruikers persoonlijke en actuele reisinformatie rondom evenementen in Amsterdam. De app hield rekening met de verwachte verkeerssituatie en leidde weggebruikers via de slimste route naar een beschikbare parkeergelegenheid. Met de apps ADAM en Superroute kon de automobilist zelf de meest geschikte route kiezen voor het woon-werkverkeer. De apps berekenden – op grond van informatie uit verschillende bronnen, waaronder gegevens van verkeercentrales, deelnemers en weersystemen – wat op dat moment de meest gunstige route was om op het gewenste moment aan te komen op de bestemming.

De apps EVA en Adam maakten onderdeel uit van de combinatie van bedrijven onder de naam Amsterdam Mobiel. Superroute en Super P-route waren onderdeel van de combinatie van bedrijven onder de naam Amsterdam onderweg.

Lees hier de resultaten. 

Fase 2: testen van integratie van systemen langs de weg en in de auto (2015 - 2016)

De tweede fase van de Praktijkproef Amsterdam bestond uit 3 proeven die gezamenlijk stap voor stap toewerken naar integratie van de innovatieve systemen langs de weg en in de auto: PPA Amsterdam-Noord en Zaanstad, PPA Amsterdam-West en PPA Amsterdam-Zuidoost.

PPA Noord 

De proef PPA Noord onderzocht verbeteringen en verdere mogelijkheden van het in fase 1 beproefde systeem van intelligentetechnieken langs de weg. Met deze proef werd ook de toepasbaarheid van het systeem in andere delen van Nederland getest. PPA Noord vond plaats in de gemeente Zaanstad: bij de N516 en de A8/A10 en Verlengde Stellingweg.

PPA West 

Ook PPA West testte verbeteringen van het systeem langs de weg dat eerder in fase 1 is getest. In het tweede deel van de proef ging PPA West na hoe in dit systeem ‘live’ verkeersgegevens uit auto’s (floating car data) te gebruiken zijn. Doel van de proef was na te gaan of dit leidt tot een betere doorstroming van het verkeer tegen lagere kosten.

PPA Zuidoost 

Het PPA-project in Zuidoost onderzocht hoe de verkeersdruk voor, tijdens en na evenementen is te verminderen. De proef maakte gebruik van bestaande in-car technologie en van wegkantsystemen om de drukte over de verschillende parkeergarages in het gebied te verdelen. Op deze manier werd het verkeer vanaf het begin al gespreid afhankelijk van de locatie en de wens van de automobilist. Deel van de proef was te kijken naar de mogelijkheden om verkeersmanagement- en verkeersinformatiediensten vier uur voor, tijdens en twee uur na een evenement van gespecialiseerde bedrijven af te nemen waarbij zij gedurende deze periode ook gebruikmaken van de systemen van de overheid.

Lees hier de resultaten.