De weg naar geïntegreerde systemen

De Praktijkproef Amsterdam test hoe nieuwe technieken en methoden langs de weg en in de auto files kunnen verminderen. Dat doet PPA in verschillende fasen. In de eerste fase (2014 - 2015) zijn wegkant en in-carsystemen afzonderlijk beproefd. In de tweede fase (2015 - 2017) is een eerste integratie van wegkant en in-carsystemen beproefd. In de derde fase (2018 - 2021) beproeft PPA de integratie van wegkant en in-carsystemen.

Fasering PPA

Fase 1: Wegkant/in-car afzonderlijk (afgerond)

In fase 1 testte PPA systemen langs de weg en in de auto los van elkaar. 

Fase 2: Eerste integratie Wegkant/in-car (afgerond)

De tweede fase van de Praktijkproef Amsterdam bestond uit 3 proeven die gezamenlijk stap voor stap toewerken naar integratie van de innovatieve systemen langs de weg en in de auto: PPA Amsterdam-Noord en Zaanstad, PPA Amsterdam-West en PPA Amsterdam-Zuidoost. 

Lees meer over de resultaten van fase 1 en 2. 

Fase 3: Volledige integratie Wegkant/in-car (gestart)

In de derde fase werkt Praktijkproef Amsterdam toe naar een gecoördineerd systeem van verkeersmanagement (GNV) waarin technieken langs de weg en in de auto zijn geïntegreerd. 

Lees hier meer over fase 3.