Wat gaat PPA in 2017 – 2021 doen?

Voor de periode 2017-2021 (fase 3) zijn verschillende projecten in voorbereiding:

1. Consolidatieprojecten 

Deze passen de eerder succesvol geteste PPA-onderdelen toe. Bijvoorbeeld voor Amsterdam Bereikbaar, met als doel het zo goed mogelijk bereikbaar houden van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

2. Innovatieprojecten

Deze richten zich op de verdere integratie van wegkant- en in-carsystemen. Het gaat om testen die voertuigen en actueel verkeersmanagement verbinden met de bestaande reis-, route- en navigatieadviezen. Serviceproviders, de automobielindustrie en wegbeheerders gaan hierin samenwerken.

Voor de periode 2017 – 2021 zijn verschillende projecten in voorbereiding

Consolidatieprojecten 

Deze passen de eerder succesvol geteste PPA-onderdelen toe. Bijvoorbeeld voor Amsterdam Bereikbaar, met als doel het zo goed mogelijk bereikbaar houden van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Ter voorbereiding hiervan is een haalbaarheidsstudie gedaan. Hierin staat onder meer dat een combinatie van maatregelen uit de Praktijkproef Amsterdam (PPA) de komende jaren kan bijdragen aan een betere bereikbaarheid, zowel in de Amsterdamse regio als daarbuiten.

Lees het artikel uit de PPA-nieuwsbrief  en download de haalbaarheidsstudie.

Innovatieprojecten

Een van deze projecten is SOCRATES2.0: een internationale en grootschalig proef in 2019  met innovatieve verkeersdiensten in regio Amsterdam. Betere routeadviezen, snelheidsadviezen en duidelijke informatie voor de weggebruikers over wegwerkzaamheden en calamiteiten. Dat is de inzet van de nieuwe samenwerking tussen de overheden in de Metropoolregio Amsterdam en een aantal internationale bedrijven, waaronder Google Maps, TomTom Groep, HERE Technologies en BMW Groep. Op 7 juli 2017 besloot de Europese Commissie de proef mede te financieren. In eerste instantie gaat het om een proef waaraan meer dan 6.000 weggebruikers in en rond Amsterdam zullen deelnemen. De proef moet in 2019 van start gaan. Daarna zijn er vervolgproeven in de regio’s van München, Kopenhagen en Antwerpen.

Lees het artikel in Smart mobility Stories en de vlog van Ronald Adams