PPA fase 3 (2018 – 2021): Consolidatie- en innovatiespoor 

De eerste twee fasen van Praktijkproef Amsterdam (PPA) zijn afgerond en de derde (en laatste) fase gestart. Deze derde fase staat in het teken van het borgen van de behaalde resultaten in andere projecten, organisaties en regio’s: het consolidatiespoor. Daarnaast kent deze fase een omvangrijk innovatiespoor door de Europese projecten Concorda en SOCRATES2.0.

Consolidatiespoor

Dit spoor zorgt ervoor dat de opgebouwde kennis, geleerde lessen en inzichten uit PPA niet verloren gaan. Het gaat dan ook om het verankeren en breder implementeren van eerdere succesvolle proeven en modules. 

Ter voorbereiding hiervan is een haalbaarheidsstudie in de regio en stad Amsterdam gedaan. Hieruit wordt onder meer duidelijk dat een combinatie van maatregelen uit PPA de komende jaren kan bijdragen aan een betere bereikbaarheid, zowel in de Amsterdamse regio als daarbuiten.

Lees hier meer over het consolidatiespoor of lees het artikel uit de PPA-nieuwsbrief en download de haalbaarheidsstudie.

Innovatiespoor

Het innovatiespoor richt zich op de verdere integratie van wegkant- en in-carsystemen. PPA werkt hiervoor samen met de automotive industrie (BMW en Fiat Chrysler), navigatie- en serviceproviders en ITS bedrijven aan de Europese projecten SOCRATES2.0 en Concorda. De resultaten van de proeven worden ingezet voor het beter functioneren van de toekomstige autonome taken van auto's in drukke regio’s zoals de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Concorda

Het Europese Concorda project bereidt Europa voor op geautomatiseerd rijden en truck platooning. Hiervoor zijn niet alleen slimme voertuigen nodig, maar ook een hoogwaardige en digitale weginfrastructuur. En deze infrastructuur mag niet bij de grens ophouden. Vijf landen doen daarom mee: Nederland, Duitsland, België, Spanje en Frankrijk. In de MRA voert PPA Concorda proeven uit in samenwerking met Fiat Chrysler Automotive en NXP. Samen testen deze partners de communicatietechnologie om de zelfrijdende taak van auto's te ondersteunen. Lees meer over Concorda. 

SOCRATES2.0

Bij SOCRATES2.0 gaat het om bestuurders van slimmere verkeersinformatie en navigatiediensten te voorzien, zoals van het kiezen van de slimste route (smart routing), het geven van rijstrookadvies en het melden van plotseling gevaarlijke situaties op de weg. Dit wordt op grote schaal getest in Amsterdam, Antwerpen, München en Kopenhagen. Om dit mogelijk te maken, ontwikkelen en toetsen de partners binnen SOCRATES2.0 ook diverse onderlinge samenwerkingsverbanden. In eerste instantie gaat het om een proef waaraan meer dan 6.000 weggebruikers in en rond Amsterdam zullen deelnemen. Lees hier meer over SOCRATES2.0.