De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de informatie op deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie.

Documenten

De Praktijkproef Amsterdam streeft ernaar zoveel mogelijk informatie uit de Praktijkproef Amsterdam (PPA) – die mogelijk zinvol of interessant is voor derden – te verzamelen en te presenteren in de PPA-database.

In deze database zijn ook documenten opgenomen van andere projecten en programma’s dan van PPA en documenten over ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten. Dit zijn documenten die voor PPA relevant zijn. Het is niet de bedoeling om in de database compleet te doen zijn of om uit naam van de bewuste programma’s en ontwikkelingen rapporten te publiceren.

Veel documenten bevatten ideeën en concepten, die mogelijk niet zijn uitgewerkt, doorontwikkeld, toegepast of volledig beschreven. Ze kunnen derden op nieuwe ideeën brengen en daarmee de innovaties binnen ITS en Smart Mobility een stap verder brengen.

Aan de documenten in de database kunnen geen rechten ontleend worden. Voor vragen over de database kunt u contact opnemen via info@praktijkproefamsterdam.nl.