Wat is tot nu toe bereikt?

Vanaf 2013 voert de Praktijkproef Amsterdam (PPA) grootschalige praktijktesten uit gericht op het integreren van innovatieve systemen in de auto en op de weg. Hieronder leest u de conclusies, lessen en resultaten van de proeven die tot en met 2016 zijn uitgevoerd.

Conclusie

 • Betere sturingsmogelijkheden en nieuwe services voor de weggebruiker mogelijk gemaakt
 • Integratie van wegkant en in-car dichterbij gebracht
 • Door beproeven van innovatieve concepten is uitrol nu mogelijk, kan de kosteneffectiviteit van geïntegreerd netwerkbreed verkeersmanagement worden vergroot en zijn er kansen voor nieuwe markten gecreëerd

Lessen

 • Basis op orde noodzakelijke voorwaarde
 • Monitoring en meten is weten
 • Open data zijn cruciaal
 • TDI’s en VRI’s effectiever door coördinatie en automatisering
 • PPA GNV regelconcept elders toepasbaar
 • Geïndividualiseerde reis- en routeinformatie kan in-car
 • Inzetten van sociale media heeft veel meerwaarde
 • Veel behoefte aan pre-trip informatie
 • Koppeling van publiek en privaat netwerkmanagement leidt tot meer mogelijkheden
 • Publiek-privaat Operationeel Mobiliteits Centrum leidt tot meer mogelijkheden
 • Goed georganiseerde publiek-private samenwerking leidt tot nieuwe sturingsmogelijkheden

Fase 1 (2014 - 2015)

Resultaten van de afzonderlijke testen van de systemen langs de weg en in de auto

Fase 2 (2015 - 2017)

Resultaten van de drie proeven die gezamelijk stap voor stap toewerken naar integratie van de innovatieve systemen langs de weg en in de auto