Afzonderlijk testen van systemen langs de weg en in de auto (2014 - 2015)

De Praktijkproef Amsterdam test hoe nieuwe technieken en methoden langs de weg en in de auto files kunnen verminderen. In fase 1 test PPA systemen langs de weg en in de auto los van elkaar.

Wegkant: test systeem langs de weg

De proef test een slim systeem dat ervoor zorgt dat verkeers- en toeritdoseerlichten zich in onderlinge samenhang automatisch aanpassen, vlak voordat de drukte op de snelweg groot wordt. Met als doel dat het verkeer op de snelweg blijft doorrijden en het verkeer op de opritten ook de snelweg op kan. Deze proef is uitgevoerd op de A10 West en op aansluitende provinciale en stedelijke wegen. De proef is in 2014 afgerond. Met het slimmer maken verkeers- en toeritdoseerlichten heeft de proef de basis gelegd voor verdere integratie wegkant en in-car.

Resultaten wegkant

In-car: test systemen in de auto

Weggebruikers in de regio Amsterdam kunnen gratis apps downloaden. Deze apps geven persoonlijke en actuele informatie in de auto voor forenzen en bezoekers van evenementen in Amsterdam. Hiermee kan de automobilist zelf de meest geschikte route kiezen en op die manier bijdragen aan het bestrijden van files. De apps laten onder meer zien welke route op dat moment het meest gunstig is. Bij grote drukte krijgen verschillende weggebruikers verschillende routeadviezen met een betrouwbare aankomsttijd. De test gaat na hoe en in welke mate het verkeer zich beter verspreidt en of files afnemen als gevolg van het gebruik van de apps. De proef is in 2015 afgerond. Met op maat informeren en adviseren over beste routes zijn weggebruikers beter gefaciliteerd. Door het leggen van koppeling tussen auto en verkeerscentrale is een basis gelegd voor verdere integratie van wegkant en in-car.

Resultaten Incar

De evaluatierapporten van fase 1 vindt u in de database op deze site.