Testen van integratie van systemen langs de weg en in de auto (2015 - 2017)

De tweede fase van de Praktijkproef Amsterdam bestaat uit 3 proeven die gezamenlijk stap voor stap toewerken naar integratie van de innovatieve systemen langs de weg en in de auto: PPA Amsterdam-Noord en Zaanstad, PPA Amsterdam-West en PPA Amsterdam-Zuidoost.

PPA Noord

De proef PPA Noord onderzoekt verbeteringen en verdere mogelijkheden van het eerder in fase 1 beproefde systeem van intelligente technieken langs de weg. Met deze proef wordt ook de toepasbaarheid van het systeem in andere delen van Nederland getest. Het belangrijkste resultaat van PPA Noord is dat het beproefde systeem kosteneffectief is en dat het ook in veel vergelijkbare situaties in Nederland gebruikt kan worden om de doorstroming bij drukke verkeerssituaties te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten.

Resultaten Noord

PPA West

PPA West test verbeteringen van het systeem langs de weg dat eerder in fase 1 is getest. Uit de proef komt dat deze verbeteringen effect hebben op de doorstroming van het verkeer. In het tweede deel van de proef gaat PPA West na hoe in dit systeem ‘live’ verkeersgegevens uit auto’s (floating car data, FCD) te gebruiken zijn voor verkeersmanagement. Een van de conclusies is dat FCD op dit moment nog niet is te gebruiken voor ‘real time’ verkeersmanagement.

Resultaten west

PPA Zuidoost

Doel van de proef was het testen van een nieuwe aanpak van intelligent verkeersmanagement én reisinformatie en advies om de verkeersdruk tijdens een samenloop van evenementen in het ArenAPoort-gebied te verminderen. Dit om zo de vele bezoekers sneller op hun plaats van bestemming te krijgen. De proef heeft goede resultaten opgeleverd. Zo waren vrijwel alle 200.000 bezoekers van de concerten van De Toppers in de ArenA (Amsterdam Zuidoost) in het pinksterweekend van 2016 op tijd bij hun concert. Op de aanrijroutes stonden kort voor het begin van de concerten geen files meer. Ook waren bezoekers die routeadvies kregen via Flitsmeister en Livecrowd, en dit opvolgden, meer te spreken over de bereikbaarheid van het gebied. Daarnaast heeft de proef aangetoond dat het leveren van private diensten op het terrein van verkeersmanagement en reisinformatie (systeem)technisch mogelijk is.

Resultaten Zuidoost

De evaluatierapporten van fase 2 vindt u in de database op deze site.