22 maart 2021

De basis voor een toekomstvast netwerkmanagementplatform

Het gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement dat in de Praktijkproef Amsterdam is ontwikkeld, vereist een goed (ict-) platform voor netwerkmanagement. In deze bijdrage bespreken de auteurs de basisbeginselen van zo’n platform. Ook gaan ze in op de mogelijke ontwikkelrichtingen: hoe werken we toe naar een versie 2.0?

 

Met netwerkmanagementplatform doelen we in dit artikel op het geheel aan systemen dat nodig is om het verkeer in een gebied netwerkbreed te managen. Zo’n ict-platform omvat een netwerkmanagementsysteem, een VRI-beheercentrale, monitoringsystemen en alles wat verder nodig is om het verkeer te monitoren en doorzien, nieuwe regeldoelen te stellen en de wegkantsystemen op de juiste wijze aan te sturen.

Toen we met de Praktijkproef Amsterdam begonnen waren er wel platforms op de markt, maar die waren voornamelijk bedoeld voor scenariogestuurd verkeersmanagement en sloten onvoldoende aan op het datagedreven concept van GNV, gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement. Het ‘wegkantconsortium´ van de Praktijkproef heeft daarom bepaalde componenten aangepast (doorontwikkeld) en enkele nieuwe componenten toegevoegd, zoals de Kiemenspeurder en de Wachtrijschatter.

Lees verder in NM Magazine, door hier te klikken.