02 juli 2020

Primeur in Europa: C-V2X uitgerold en getest op testtrack Concorda Amsterdam

Op het Concorda Amsterdam testgebied (A5-A9, N205) is als eerste in Europa de nieuwe C-V2X communicatietechnologie geïnstalleerd en succesvol getest tussen het operationele verkeer. De technologie is ontwikkeld door de leveranciers van Praktijkproef Amsterdam (PPA): V-tron, Swarco en Qualcomm. Hiermee wordt aangetoond dat C-V2X, net als andere communicatietechnologieën, de communicatie tussen de auto en de weginfrastructuur mogelijk maakt. Sebe Vogel en de belangrijkste partners van V-tron en Swarco leggen uit waarom de ontwikkeling van deze technologieën zo belangrijk is.

Ontsluiten van betrouwbare, real-time informatie

‘C-V2X: C(ellulair)-V(ehicle)2(to)X(Everyting) is kort gezegd een vorm van voertuig-naar-alles-communicatie. De technologie communiceert vanuit een voertuig naar elke ontvanger in de omliggende infrastructuur en vice versa, zegt Sebe Vogel (projectleider Concorda pilot Amsterdam bij Praktijkproef Amsterdam). ‘In de Concorda pilot gebruiken we naast langeafstandscommunicatie via het mobile netwerk, voor deze V2X korte afstand communicatie ook ITS-G5 (ook wel wifi-p genoemd). En nu dus ook C-V2X. We werken daarvoor samen met partijen die deze technieken ontwikkelen en gezamenlijk doen we ervaring op over de ins- en outs ervan. Het klinkt flink technisch allemaal, maar dat is ook de kern van het Europese project Concorda dat we via de Praktijkproef Amsterdam uitvoeren.’

‘De ontwikkeling van de techniek is een essentieel onderdeel van de reis naar slimme infrastructuur en voertuigen. In Concorda testen we het ontsluiten van informatie onderweg naar geautomatiseerde voertuigen en andersom. Denk hierbij aan het waarschuwen voor langzaam rijdende of stilstaande voertuigen, afgesloten rijstroken of verlaagde snelheden in geval van een file, zegt Freek van der Valk (Directeur Swarco Nederland) ‘Het feit dat we deze techniek uitrollen en testen in operationeel verkeer in het gebied van de Metropoolregio Amsterdam is een primeur in Nederland en Europa.’

‘Als eerste in Europa is hiermee de werking van de complete technische keten van C-V2X, van wegkant tot in het voertuig getest en gevalideerd, voegt Wim Vossebelt (CEO V-tron) toe. ‘Deze testen zijn uitgevoerd inclusief security, waarbij de berichten geauthentiseerd zijn op basis van geldende PKI-standaarden. Dit betekent dat er in de keten vertrouwen is over diegene waarvan de data wordt ontvangen (diegene die zegt dat hij is, ook daadwerkelijk is). Dit vertrouwen is essentieel in korte-afstand communicatie, waarbij er een totale keten is op basis van individuele onderling communicerende gebruikers.’

Kennis vergaren voor veiliger, efficiënter en schoner verkeer

Sebe benadrukt dat het de wegbeheerders er niet om te doen is een waardeoordeel te geven over de beschikbare technieken. Ze willen juist kennis opdoen over hoe de technieken ingezet kunnen worden, zodat ze optimaal gaan bijdragen aan de veiligheid, doorstroming en leefomgeving. 

‘Door de beschikbaarheid van deze technieken kunnen we weggebruikers onderweg van actuele informatie voorzien. Het stelt ons dus in staat om ze realtime bij hun rijtaak ondersteunen, waardoor het voor al het verkeer op de weg veiliger wordt. Daarvoor is het wel nodig om samen met de markt te onderzoeken of de techniek werkt in een live verkeerssituatie. Daarbij gaat het de wegbeheerders er niet om welke techniek beter is, maar juist wat de potentie van alle verschillende technieken is en of ze goed werken. Via deze proeven doen we heel veel ervaring en kennis op!’

Het gaat om de gebruikerstoepassingen, niet om de techniek

‘In de auto-industrie maakt elk merk haar eigen afwegingen over welke techniek te implementeren en die hangen samen met de Europese afwegingen, voegt Freek toe. ‘Communicatietechnologie is slechts een onderdeel van de grotere keten die nodig is om de zelfrijdende taak van auto’s te ondersteunen. C-V2X is daarbij een waardevolle toevoeging aan het keuzepallet.’

‘Op dit moment zijn er diverse OEM’s (auto en vrachtwagens) die verschillende technologieën aan boord van hun voertuigen hebben’ vervolgt Wim. ‘Dit zijn precies de technieken die ook binnen Concorda Amsterdam getest worden. Marktpartijen en wegbeheerders willen leren of ze werken en naast elkaar kunnen functioneren, zonder nadelige effecten op elkaar’.

Dit is qua test belangrijk, maar richting de praktijk noodzakelijk om zeker te weten, dat beschikbare technologieën elkaar niet negatief beïnvloeden’, zegt Freek. ‘Het gelijktijdig kunnen inzetten van verschillende communicatietechnologieën is cruciaal, omdat ze in de toekomst als elkaars fallback, overflow of validatie kunnen dienen. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren verder doorzetten, verdiepen en verbreden’.

Met deze testen tonen wij aan dat C-V2X - als onderdeel van de cellulaire 5G C-V2X-ontwikkelingen - in te zetten is voor korte afstand-communicatie. Kortom, dat dit communicatiemiddel - waar al lang over gesproken wordt in Europa – net als ITS-G5, gebruikt kan worden om de gewenste functionaliteiten te bieden’, concludeert Wim. ‘Deze testen tonen opnieuw aan dat de discussie rondom C-ITS, meer moet gaan over de toegevoegde waarde voor de weggebruiker, dan over welke communicatie- technologie hiervoor in te zetten. Het gaat dus om veiligheid, doorstroming en duurzaamheid, niet om welke techniek de beste is, ze werken allemaal’.

Is het nodig om zoveel technieken te gebruiken?

Sebe: ‘Ja, dat is nodig. Sommige informatie moet van een lange afstand naar de bestuurder gestuurd worden, zoals de melding dat er verder op een filestaart is. Sommige informatie komt van korte afstand, bijvoorbeeld een bericht dat je voorganger plotseling remt. Er zijn hiervoor verschillende technieken in omloop en hebben allemaal hun voor en nadelen. We gaan dan ook zien dat er in de praktijk verschillende technieken naast elkaar gaan bestaan. Het is daarom zeer belangrijk dat we zeker zijn dat de technieken onderling goed met elkaar kunnen ‘praten’. En daarom zijn projecten als Concorda zo belangrijk. De verschillende communicatietechnieken moeten ‘moeiteloos’ toegepast moeten kunnen in combinatie met toekomstige slimme wegkantsystemen.’

Was het niet moeilijk om een test uit te voeren vanwege de corona-situatie?

‘Testen is belangrijk, maar gezondheid is belangrijker. Samen met onze partners maken we afspraken over hoe we dit veilig kunnen doen. Tijdens onze testen zit er bijvoorbeeld maar één persoon in de auto, de anderen kijken via een videoverbinding mee met de rit en de beelden en data worden opgeslagen voor verdere analyse, zegt Sebe tot slot. ‘Ook tijdens het werk buiten de auto houden we de richtlijnen van het RIVM aan. Die houden we dan ook nauwlettend in de gaten en we passen ons eigen beleid en werk daarop aan.’ 

Over Concorda

Het Europese Concorda project richt zich op het testen van de communicatietechnologie en gebruikerstoepassingen die nodig zijn om autonoom rijden mogelijk te maken. Ook PPA voert Concorda proeven uit in de Metropoolregio Amsterdam die gaan bijdragen aan de veiligheid, doorstroming van verkeer en daarmee ook de leefomgeving verbeteren. We testen de tot nu toe beschikbare communicatietechnologieën in het dagelijkse verkeer. Kijk voor meer informatie op www.praktijkproefamsterdam.nl/concorda.