24 april 2018

Socrates 2.0: Visie op interactief Traffic Management bijna gereed

Het afgelopen half jaar hebben de deelnemende Socrates2.0 partijen, waaronder de PPA partners in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), gewerkt aan een gezamenlijke visie op interactief Traffic Management. Deze visie dient als input voor het in detail uitwerken van de vier Socrates2.0 pilots waaraan nu wordt gewerkt in activity 3. Uit deze fase wordt rond de zomer duidelijk welke use cases in welke steden getest gaan worden en met welke publiek-private samenwerkingsmodellen geëxperimenteerd gaat worden. Dan is ook bekend hoe de pilot in Amsterdam eruit komt te zien. 

Afgelopen maanden is de gezamenlijke visie op interactief Traffic Management ontwikkeld om weggebruikers tijdens hun reis van A naar B real time te kunnen ondersteunen. In de ontwikkelde visie zijn de 3 Socrates2.0 diensten (smart routing, actuele snelheid en rijstrook-advies en lokale informatie over (tijdelijke) wegafsluitingen en gevaarlijke situaties) in 14 use cases uitgewerkt, zoals optimising network traffic flow, individual routing towards public event locations, speed advice at traffic lights, road condition warnings, emergency service constraints, environmental/areal informatie and constraints.

De visie is bijna klaar en wordt komende periode gereviewed door de Socrates2.0 Advisory Board. Daarna wordt het stuk openbaar en op de nieuwe Socrates website gepubliceerd. Hou hiervoor de PPA website en LinkedIn pagina in de gaten! 

Het Socrates2.0 projectteam, de PPA stuurgroep en alle MRA partners zijn tevreden over de visie die er nu ligt en zijn zeer te spreken over de totstandkoming. Anna Beerekamp, mede ontwikkelaar namens de Vervoerregio Amsterdam, zegt hierover: “Het proces is prettig en soepel verlopen. Nederland heeft het voortouw genomen en de MRA was daarin zeer goed vertegenwoordigd.”

Lees hier meer over de nadere uitwerking van de Socrates2.0 pilots (activity 3).

Activities in Socrates2.0: hoe zit het in elkaar?

Het project Socrates2.0 is opgedeeld in 9 activiteiten zoals geïllustreerd in onderstaand plaatje. Voor de MRA zijn nu activity 2, 3 en 4 van belang en in een latere fase natuurlijk ook 8 en 9. 

Over Socrates2.0 

Het project Socrates2.0 ontwikkelt nieuwe interactieve verkeersmanagement- en verkeersinformatiediensten in de periode 2018 - 2020 en test deze op grote schaal in Amsterdam, Antwerpen, München en Kopenhagen. Om dit mogelijk te maken, ontwikkelt en toetst Socrates2.0 diverse samenwerkingsverbanden tussen wegbeheerders, dienstverleners en de auto-industrie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Binnen het project werken wegbeheerders uit deze landen samen met vijf internationale navigatie- en serviceproviders, ITS bedrijven en automobielfabrikant BMW. Meer over het project is hier te lezen.