18 maart 2020

Stageterugblik bij Concorda Amsterdam

De Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een serie grootschalige praktijktesten. Met de nieuwste innovaties in de auto en op de weg. PPA test nieuwe en betere diensten voor weggebruikers. Diensten die voortkomen uit het integeren van innovatieve systemen langs de weg en in de auto. Met als doel een betere doorstroming van het verkeer, een veiliger verkeer en een schonere stad.

De lessen van Niels


De Bachelor-student Systems Engineering, Policy Analysis & Management aan de TU Delft zocht uit wat de essentiële stappen zijn om provinciale wegen én politiek verder klaar te maken voor geautomiseerd vervoer en connected vervoer. Zijn conclusie was helder: Connected en Automated Driving (CAD) moet een hogere prioriteit in overheidsbeleid krijgen nu smart mobility steeds meer een technologische realiteit begint te worden en de eerste hypegolf achter ons ligt.

Hoe vond Niels het zelf?
 

“Tijdens mijn stageperiode bij Rijkswaterstaat, kreeg ik de kans de mogelijkheden van Connected en geautomatiseerd rijden voor Rijkswaterstaat en de verschillende stakeholders in de Praktijkproef Amsterdam verder te verkennen”, zegt hij. 

“Ik kwam kansen, maar zeker ook uitdagingen tegen. Door interviews, de testweken en de gastvrijheid en openheid in gesprekken over de staat van de technologie en de fysieke infrastructuur heeft een wereld voor me doen opengaan. Ik heb mijn stageperiode met veel plezier doorlopen en veel geleerd.”

Lees hier de uitkomsten van het onderzoek dat Niels uitvoerde.