Nieuws

Nieuws vanuit de Praktijkproef Amsterdam.

05 juli 2018

SOCRATES2.0 lanceert raamwerk voor interactief verkeersmanagement

De partners van het Europese project SOCRATES2.0 hebben een raamwerk – het zogenaamde ‘SOCRATES2.0 Cooperation Framework’ – ontwikkeld. Op basis van het raamwerk kunnen publieke wegbeheerders en private serviceproviders beter samenwerken om verkeersinformatie- en navigatiediensten voor weggebruikers af te stemmen en te verbeteren. In 2019 worden de diensten en ontwikkelde samenwerkingsmodellen getest in pilots in Amsterdam, München, Antwerpen en Kopenhagen. Praktijkproef Amsterdam heeft samen met NDW en het Europese Traffic Management 2.0 Platform het initiatief genomen voor SOCRATES2.0.

11 juni 2018

SOCRATES 2.0 BIMHUIS bijeenkomst op 5 juli

Op donderdag 5 juli organiseert de Praktijkproef Amsterdam (PPA) een BIMHUIS bijeenkomst over het Europese innovatieproject SOCRATES 2.0.

22 mei 2018

Traffic Technology International interview met Tiffany Vlemmings

Interview in Traffic Technology International met Tiffany Vlemmings over Socrates2.0.

22 mei 2018

Resultaten PPA en vooruitblik in vakblad OTAR

Artikel over resultaten PPA en vooruitblik in vakblad OTAR

10 mei 2018

Vervolg SPICE-workshops over ‘common buyer groups’ in Hamburg

Op 3 mei vond de laatste SPICE workshop plaats op het gemeentehuis van Hamburg. Praktijkproef Amsterdam (PPA) verzorgde de inhoudelijke kant van de workshop. De deelnemers werden meegenomen in best practices, voordelen, uitdagingen en legal aspects van het gezamenlijk inkopen van innovaties in Common Buyer Groups (CBG). Hier was vertegenwoordiging aanwezig van verschillende projecten en CBG’s vanuit Europa waaronder Talking Traffic, Sohjoa Baltic en BuyZET-
Unknown-2__720x576.jpeg

24 april 2018

Projectmanager Tiffany Vlemmings aan het woord over de mijlpalen van Socrates 2.0

Afgelopen periode zijn er flinke stappen gezet met Socrates2.0 en komende periode staat er ook flink wat op de agenda. Projectmanager Tiffany Vlemmings kijkt tevreden terug op de resultaten tot nu toe en heeft vertrouwen in het vervolgproces. Een terug- en een vooruitblik!
Socrates_activity_3_720x576.jpg

24 april 2018

Inrichten Socrates 2.0 pilots: use cases en publiek-private samenwerkingsvormen

Op dit moment wordt door alle Socrates 2.0 partijen gezamenlijk onderzocht welke use cases in welke steden getoetst kunnen worden en wat ieders wensen en voorkeuren zijn. Daarbij wordt eveneens gekeken naar de wijze waarop de samenwerking tussen de publiek-private partijen moet worden ingericht, de intensiteit waarmee dat moet gebeuren en met welke samenwerkingsvormen waar geëxperimenteerd gaat worden.
Visie_TM_1_720x576.jpg

24 april 2018

Socrates 2.0: Visie op interactief Traffic Management bijna gereed

Het afgelopen half jaar hebben de deelnemende Socrates2.0 partijen, waaronder de PPA partners in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), gewerkt aan een gezamenlijke visie op interactief Traffic Management. Deze visie dient als input voor het in detail uitwerken van de vier Socrates2.0 pilots waaraan nu wordt gewerkt in activity 3. Uit deze fase wordt rond de zomer duidelijk welke use cases in welke steden getest gaan worden en met welke publiek-private samenwerkingsmodellen geëxperimenteerd gaat worden. Dan is ook bekend hoe de pilot in Amsterdam eruit komt te zien