Nieuws

Nieuws vanuit de Praktijkproef Amsterdam.

Artikel_7.png

30 maart 2021

Publiek-privaat samenwerken in de praktijk(proef)

Aan de zeven deelprojecten van Praktijkproef Amsterdam hebben zo’n zestig partijen een bijdrage geleverd: overheden, universiteiten, maar vooral ook bedrijven. Hoe hebben die partijen samengewerkt? En hoe was de relatie publiek-privaat?
Artikel_6.png

28 maart 2021

Wat we leren van evalueren

De Praktijkproef Amsterdam is uitentreuren geëvalueerd. Ex-ante, ex-post, verkeerskundig, organisatorisch, kortcyclisch binnen een proef, onafhankelijk na een proef: alle soorten evaluaties zijn de revue gepasseerd. Hoe heeft de Praktijkproef dat aangepakt? En waar liepen ze tegenaan bij het evalueren? Oftewel: wat leren die evaluaties over het evalueren zelf?
Artikel_5.png

26 maart 2021

In-carspoor brengt verkeersinformatie en verkeersmanagement samen

Bij de start van de Praktijkproef Amsterdam lag de focus van het project op de wegkant. Maar nog voordat het daar tot echte proeven op straat was gekomen, besloot de stuur- groep om ook in-car oplossingen mee te nemen. Zouden die bij kunnen dragen aan een betere benutting van het wegennet?
Artikel_4.png

24 maart 2021

Het GNV-regelconcept ná de Praktijkproef

De afgelopen tien, vijftien jaar is er hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van regelsystemen voor dynamisch verkeersmanagement. Dat heeft onder meer geleid tot toepassingen voor gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement, GNV, een regelconcept dat is ontwikkeld in de Praktijkproef Amsterdam. Wat is er gedurende de Praktijkproef geleerd over GNV? En wat is er daarná gebeurd met het concept?
artikel_3.png

22 maart 2021

De basis voor een toekomstvast netwerkmanagementplatform

Het gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement dat in de Praktijkproef Amsterdam is ontwikkeld, vereist een goed (ict-) platform voor netwerkmanagement. In deze bijdrage bespreken de auteurs de basisbeginselen van zo’n platform. Ook gaan ze in op de mogelijke ontwikkelrichtingen: hoe werken we toe naar een versie 2.0?
artikel_2.png

19 maart 2021

Acht jaar testen op straat: van leren naar oogsten

De Praktijkproef Amsterdam heeft tussen 2013 en 2021 in drie fasen innovatieve proeven ‘op straat’ uitgevoerd – zeven pilots in en met het echte verkeer. In dit artikel zetten Harry van Ooststroom, Hans Kramer en Marco Schreuder, allen vanaf 2012 betrokken bij de Praktijkproef, de proeven en resultaten op een rij. Wat is de nalatenschap van het programma en wat kunnen we ermee?
artikel1.png

17 maart 2021

Ronald Adams over Praktijkproef Amsterdam: “Smart mobility wordt volwassen”

De Praktijkproef Amsterdam is een van de grootste smart mobility-pilots die de afgelopen jaren in Nederland gehouden is. De projectpartners ronden de laatste fase van de proef nog dit jaar af. Maar op verzoek van NM Magazine maakt projectmanager Ronald Adams alvast de balans op. Zijn reactie in het kort: “Het is een geslaagd programma geworden. De opdracht om de keten van wegkant en in car te integreren, is gerealiseerd.”
Schermafbeelding_2021-03-09_om_10.43.34.png

08 maart 2021

Projectupdate Concorda en SOCRATES2.0

De teams van Concorda en van SOCRATES2.0 werken op dit moment aan de projectevaluaties. Beiden zijn rond de zomer beschikbaar. Op deze manier maken we inzichtelijk wat de lessen van beide projecten zijn en volgen aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de techniek, de diensten en de samenwerkingsvormen. We zullen ze op dat moment breed delen om ervoor te zorgen dat de kennis behouden blijft en verder wordt verspreid.