PPA testte slimme oplossingen voor files

De Praktijkproef Amsterdam (PPA) was een serie grootschalige praktijktesten gericht op het integreren van innovatieve systemen in de auto en op de weg. De proeven leverden nieuwe en verbeterde diensten op voor weggebruikers. Met als doel een betere doorstroming van het verkeer, veiliger verkeer en een schonere stad. Daarnaast leidden de proeven tot nieuwe markten voor het bedrijfsleven.

Uniek in de wereld

Nergens ter wereld wordt intelligente technologie op het gebied van verkeersmanagement op zo’n grote schaal getest in het dagelijkse verkeer. De gedachte hierachter is: als het in de regio Amsterdam werkt, kan het in principe in elke andere stad in de wereld.

Kennis overal toepasbaar

Autorijden verandert in razend tempo. Het duurt niet lang meer of elke nieuwe auto heeft een digitaal adres en communiceert met informatiesystemen langs de weg. Automobilisten hebben vrijwel allemaal een smartphone met slimme apps voor informatie en navigatie. Het is een ontwikkeling met grenzeloze mogelijkheden. Denk aan het mogelijk maken van zelfrijdende en route kiezende auto’s voor het verminderen van files.

Deze revolutie was de achtergrond van de Praktijkproef Amsterdam. Door nu te testen welke ideeën en technieken werken in de praktijk, verzamelen we kennis die nodig is om fileproblemen in de stedelijke gebieden van de 21ste eeuw op te lossen. Want de lessen en oplossingen van de praktijkproef moeten bruikbaar zijn in elke stad, waar ook ter wereld.

Het grootschalig beproeven van deze innovatieve concepten maakt uitrol met een betere kosten-effectiviteit en kansen voor nieuwe markten mogelijk. Dit levert Amsterdam, de Metropoolregio Amsterdam en anderen in binnen- en buitenland nieuwe sturingsmogelijkheden (sturen, geleiden, adviseren en informeren) op om de problemen op te lossen en weggebruikers beter te faciliteren.

Spreiden is doorrijden

Verkeer is net water. Mensen zoeken altijd de snelste weg om van A naar B te komen. Maar als iedereen dezelfde route kiest, staan we alsnog met z’n allen vast. Daarom gebruiken we de nieuwste technieken, zoals intelligente verkeerslichten en slimme apps, om het verkeer over het Amsterdamse wegennet te spreiden. Hier versnellen, daar even laten wachten en ergens anders juist omleiden. Zo rijdt het verkeer als geheel beter door en is iedereen uiteindelijk beter af. Zelfs als je af en toe iets langer moet wachten.

Uitgevoerde proeven: PPA fase 1 en 2

In 2016 en 2017 heeft PPA proeven uitgevoerd die toewerken naar die integratie van innovatieve systemen. De uitgevoerde proeven zijn: PPA West (de Amsterdam ringweg A10-West en de invalswegen S105-S107), PPA Zuidoost (het gebied rond de Amsterdam ArenA) en PPA Noord (in Zaanstad en Amsterdam-Noord). Vóór 2016 beproefde PPA innovatieve wegkantsystemen en in-carsystemen afzonderlijk. Meer informatie over deze proeven is hier te vinden.

Uitgevoerde proeven: PPA fase 3

In de periode van 2018 tot 2021 werkte PPA samen met de automotive industrie (BMW en Fiat Chrysler), navigatie- en serviceproviders en ITS bedrijven aan de pilots van de Europese projecten SOCRATES2.0 en Concorda. Concorda richtte zich op het testen van communicatietechnologie en gebruikerstoepassingen die nodig zijn autonoom rijden mogelijk te maken. Bij SOCRATES2.0 ging het om weggebruikers van slimmere verkeersinformatie en navigatiediensten te voorzien, zoals van het kiezen van de slimste route (smart routing), het geven van rijstrookadvies en het melden van plotseling gevaarlijke situaties op de weg. 

Ook werkte PPA in deze derde fase van het project aan borgen van de behaalde resultaten in andere projecten, organisaties en regio’s: het consolidatiespoor

Organisatie

PPA was een samenwerking van de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en NDW in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De Praktijkproef Amsterdam is een complex project dat hoogstaande kennis, vaardigheden en inzichten vereist om een succes te worden. Samenwerking is hiervoor de sleutel. Niet alleen hebben de betrokken wegbeheerders de handen ineengeslagen, ook innovatieve marktpartijen en de wetenschap werken intensief mee. Want als auto’s en verkeersmanagementinstrumenten met elkaar communiceren, dan heeft dat gevolgen voor de hele keten. Van de systemen van wegbeheerders tot de software in de auto die alle informatie moet verwerken. Elke stap moet kloppen, elke schakel moet functioneren.