Consolideren: kennis en ervaring benutten

De afgelopen jaren heeft PPA veel kennis opgedaan. Veel projecten borduren al voort op de geleerde lessen, zoals het Partnership Talking Traffic, InterCor en de C-ITS corridor. Het PPA-team werkt nu ook nauw samen met deze projecten. Ook zijn er vergelijkbare regelsystemen, zoals de proef op de A10 West met het slimmer maken van de verkeers- en toeritdoseerlichten, in Utrecht en Rotterdam toepast. En er is concrete interesse voor dit systeem van de grens, zoals vanuit China (Beijing).

Database

PPA zet zich dus in om behaalde resultaten en ontwikkelde diensten toe te passen en te borgen in andere projecten, organisaties en regio’s. Hiervoor zijn ook alle ontwikkelde producten en diensten toegankelijk gemaakt via een database op de website. Ook zijn veel documenten beschikbaar via partijen zoals het CROW, LVMB en WOW.

In deze derde fase zet PPA nog sterker in op het verankeren en breder implementeren van succesvolle resultaten en geleerde lessen. Dit noemen we het consolidatiespoor. Hiervoor wordt in 2019 een plan van aanpak opgesteld.  

Tegen het einde van PPA fase 3 is het zaak om ook de geleerde lessen van de projecten Concorda en Socrates2.0 te delen en breder implementeren. Er wordt daarom in het consolidatiespoor ook een start gemaakt met het structureel verankeren van de PPA legacy.