Consolideren: kennis en ervaring benutten

De afgelopen jaren heeft PPA veel kennis opgedaan. Veel projecten borduren daardoor voort op de geleerde lessen, zoals het Partnership Talking Traffic, InterCor en de C-ITS corridor. Het PPA-team werkte ook nauw samen met deze projecten. Ook zijn er vergelijkbare regelsystemen, zoals de proef op de A10 West met het slimmer maken van de verkeers- en toeritdoseerlichten, in Utrecht en Rotterdam toepast. En er is concrete interesse voor dit systeem van de grens, zoals vanuit China (Beijing).

Alle resultaten beschikbaar in de online database en via CROW

PPA zette zich dus in om behaalde resultaten en ontwikkelde diensten toe te passen en te borgen in andere projecten, organisaties en regio’s. Hiervoor zijn ook alle ontwikkelde producten en diensten toegankelijk gemaakt via een database op de website. Ook zijn veel documenten beschikbaar via partijen zoals het CROW, LVMB en WOW.