SOCRATES2.0: innovatief, slim en interactief verkeersmanagement

In het Europese project SOCRATES2.0 ontwikkelen serviceproviders en wegbeheerders samen slimme verkeersinformatie- en navigatiediensten. Doel is om weggebruikers via navigatiediensten op maat en tijdig te informeren en adviseren in het geval van bijvoorbeeld files, wegwerkzaamheden, evenementen of milieuzones. Dit leidt tot sneller, groener en veiliger verkeer. De uitdaging zit bij dit project niet alleen in de technische realisatie van de diensten, maar ook in de manier van samenwerken. 

Proef in Amsterdam en planning

In de Metropoolregio Amsterdam worden vier diensten getest. Zo wordt er een proef gehouden met navigatieadvies bij evenementen in het ArenA-Poort-gebied, waarbij de gebruiker op zijn route van deur tot parkeerplaats wordt begeleid. Daarnaast zijn er proeven met informatie en advies bij milieuzones en wegwerkzaamheden. Ook wordt er een proef gehouden onder reizigers die van en naar Amsterdam reizen. Door een goed beeld van de actuele verkeerssituatie én een inschatting van de verkeerssituatie 15 minuten vooruit, krijgen reizigers een optimaal navigatieadvies, zodat de reistijd verbetert.  

De proeven in Amsterdam worden uitgevoerd door de publieke partners in Praktijkproef Amsterdam samen met de private partners: BMW Group (Managed City Drive), TomTom (Amigo), Be-Mobile (Flitsmeister) en BrandMKRS (Livecrowd mobility), MAPtm, HERE en Technolution. De werving van testgebruikers en de proeven starten in het najaar van 2019 en worden rond de zomer van 2020 afgerond. In deze periode vinden er ook proeven plaats in Antwerpen, Kopenhagen en München. 

Inrichten van publiek-private samenwerking

Om de diensten te realiseren, gaan de samenwerkende partijen real-time informatie uitwisselen, verwerken én gecoördineerd reis- en routeadviezen geven. Daar komt heel wat bij kijken. Daarom is eerst de wijze waarop de samenwerking tussen de publiek-private partijen moet worden ingericht uitgewerkt en de intensiteit waarmee dat moet gebeuren. Hiervoor is er een raamwerk (SOCRATES2.0 Cooperation Framework) ontwikkeld met diverse samenwerkingsmodellen van eenvoudig tot zeer complex en inclusief intermediaire rollen die ingericht worden voor data-uitwisseling.

De dienst mileuzones is een voorbeeld van een eenvoudig samenwerkingsmodel. Hiervoor moeten publieke en private partijen vooral data uitwisselen. Iedere partij interpreteert de data vervolgens zelf, verwerkt het en geeft het door aan de (eind)gebruiker (de weggebruiker). Een complexer model gaat uit van een intensievere samenwerking tussen de partijen waarbij een gezamenlijk beeld wordt geschetst van de verkeerssituatie en de partijen samenwerken om knelpunten gezamenlijk op te lossen. Hierbij wordt ook een intermediaire rol ingezet. Dit is van toepassing bij de dienst individueel en geoptimaliseerd navigatieadvies in de grootstedelijke regio Amsterdam. Lees hier meer over de samenwerkingsmodellenen de intermediaire rollen.

In elke SOCRATES2.0 pilotstad (Amsterdam, Antwerpen, Kopenhagen en München) wordt geëxperimenteerd met verschillende samenwerkingsmodellen en intermediaire rollen. Zo wordt er zoveel mogelijk ervaring op gedaan en van de effecten van verschillende opties geleerd. De resultaten worden gebruikt om het Raamwerk waar nodig te verbeteren.

Over SOCRATES2.0

Door het Europese SOCRATES2.0 project willen de publieke en private partners inzicht krijgen in hoe zij de samenwerking het beste kunnen organiseren en of deze samenwerking daadwerkelijk leidt tot betere en slimmere diensten voor weggebruikers. Met SOCRATES2.0 anticiperen de partners op de integratie van verkeersinformatie via wegkantsystemen enerzijds en in-car systemen en mobiele apparaten anderzijds. SOCRATES2.0 biedt daarbij de essentiële bouwstenen om Europa voor te bereiden op een toekomst met zelfrijdende auto's. 

Meer informatie en aanmelden als tester

Meer informatie over SOCRATES2.0 is te vinden op www.socrates2.org. Aanmelden als testgebruiker kan via www.socrates2.org/amsterdam.