SOCRATES2.0: innovatief, slim en interactief verkeersmanagement

In het Europese project SOCRATES2.0 ontwikkelden serviceproviders en wegbeheerders samen slimme verkeersinformatie- en navigatiediensten. Doel was om weggebruikers via navigatiediensten op maat en tijdig te informeren en adviseren in het geval van bijvoorbeeld files, wegwerkzaamheden, evenementen of milieuzones. Dit leidt tot sneller, groener en veiliger verkeer. De uitdaging zat bij dit project niet alleen in de technische realisatie van de diensten, maar ook in de manier van samenwerken. 

Proef in Amsterdam 

In de Metropoolregio Amsterdam werden 4 diensten getest. Zo was er een proef met navigatieadvies bij evenementen in het ArenA-Poort-gebied, waarbij de gebruiker op zijn route van deur tot parkeerplaats wordt begeleid. Daarnaast waren er proeven met informatie en advies bij milieuzones en wegwerkzaamheden. Ook werd er een proef gehouden onder reizigers die van en naar Amsterdam reizen. Door een goed beeld van de actuele verkeerssituatie én een inschatting van de verkeerssituatie 15 minuten vooruit, kregen reizigers een optimaal navigatieadvies, zodat de reistijd verbetert.  

De proeven in Amsterdam werden uitgevoerd door de publieke partners in Praktijkproef Amsterdam samen met de private partners: BMW Group (Managed City Drive), TomTom (Amigo), Be-Mobile (Flitsmeister) en BrandMKRS (Livecrowd mobility), MAPtm, HERE en Technolution. De proeven startten in het najaar van 2019 en werden eind 2020 afgerond. In deze periode vonden er ook proeven plaats in Antwerpen, Kopenhagen en München. 

Inrichten van publiek-private samenwerking

Om de diensten te realiseren, gingen de samenwerkende partijen real-time informatie uitwisselen, verwerken én gecoördineerd reis- en routeadviezen geven. Daar kwam heel wat bij kijken. Daarom is eerst de wijze waarop de samenwerking tussen de publiek-private partijen moet worden ingericht uitgewerkt en de intensiteit waarmee dat moet gebeuren. Hiervoor is er een raamwerk (SOCRATES2.0 Cooperation Framework) ontwikkeld met diverse samenwerkingsmodellen van eenvoudig tot zeer complex en inclusief intermediaire rollen die ingericht worden voor data-uitwisseling.

De dienst mileuzones is een voorbeeld van een eenvoudig samenwerkingsmodel. Hiervoor moeten publieke en private partijen vooral data uitwisselen. Iedere partij interpreteert de data vervolgens zelf, verwerkt het en geeft het door aan de (eind)gebruiker (de weggebruiker). Een complexer model gaat uit van een intensievere samenwerking tussen de partijen waarbij een gezamenlijk beeld wordt geschetst van de verkeerssituatie en de partijen samenwerken om knelpunten gezamenlijk op te lossen. Hierbij wordt ook een intermediaire rol ingezet. Dit is van toepassing bij de dienst individueel en geoptimaliseerd navigatieadvies in de grootstedelijke regio Amsterdam. Lees hier meer over de samenwerkingsmodellenen de intermediaire rollen.

In elke SOCRATES2.0 pilotstad (Amsterdam, Antwerpen, Kopenhagen en München) werd geëxperimenteerd met verschillende samenwerkingsmodellen en intermediaire rollen. Zo is er zoveel mogelijk ervaring op gedaan en van de effecten van verschillende opties geleerd. De resultaten zijn gebruikt om het Raamwerk waar nodig te verbeteren.

Over SOCRATES2.0

Door het Europese SOCRATES2.0 project wilden de publieke en private partners inzicht krijgen in hoe zij de samenwerking het beste kunnen organiseren en of deze samenwerking daadwerkelijk leidt tot betere en slimmere diensten voor weggebruikers. Met SOCRATES2.0 anticipeerden de partners op de integratie van verkeersinformatie via wegkantsystemen enerzijds en in-car systemen en mobiele apparaten anderzijds. SOCRATES2.0 gaf daarbij de essentiële bouwstenen om Europa voor te bereiden op een toekomst met zelfrijdende auto's. 

Alle resultaten overzichtelijk gebundeld

Alle resulaten zijn gedocumenteerd in een overzichtelijk digiaal magazine. Deze is hier in te zien. Ook is er een PPA nieuwsbrief die in het teken staat van alle resulaten, inclusief een aantal overzichtelijke filmpjes.