SOCRATES2.0: innovatief, slim en interactief verkeersmanagement

Het Europese project SOCRATES2.0 werkt aan slimmere verkeersinformatie en navigatiediensten in de auto brengen, zodat bestuurders ondersteund worden bij het kiezen van de slimste route (smart routing), rijstrookadvies krijgen en meldingen ontvangen van plotseling gevaarlijke situaties op de weg. 

Doel is om de weggebruiker beter te informeren met realtime, persoonlijke reisinformatie. Dit zal leiden tot een betere doorstroming, veiliger verkeer en minder uitstoot van schadelijke stoffen: fast, safe and green

De nieuwe toepassingen worden in 2019 op grote schaal getest in Amsterdam, Antwerpen, München en Kopenhagen. Om dit mogelijk te maken, ontwikkelen en toetsen de partners binnen SOCRATES2.0 ook diverse onderlinge samenwerkingsverbanden. In eerste instantie gaat het om een proef waaraan meer dan 6.000 weggebruikers in en rond Amsterdam zullen deelnemen. 

SOCRATES2.0 is een Europese publiek-private samenwerking tussen:
•    4 overheden (PPA, gewest Vlaanderen, stad Kopenhagen, Beieren)
•    6 dienstverleners (Technolution, MapTM, HERE, Be-Mobile, TomTom en Brand MKRS creative agency)
•    En één voertuigfabrikant (BMW). 

Stand van zaken

 
Visie op interactief verkeersmanagement

Er is door de SOCRATES2.0 partners een gezamenlijke visie op interactief verkeersmanagement ontwikkeld om weggebruikers tijdens hun reis van A naar B realtime te kunnen ondersteunen. In de ontwikkelde visie zijn de 3 SOCRATES2.0 diensten (actuele snelheid en rijstrook-advies, lokale informatie over (tijdelijke) wegafsluitingen en gevaarlijke situaties en smart routing) in 14 use cases uitgewerkt. De visie wordt momenteel gereviewd door de SOCRATES2.0 Advisory Board en wordt daarna openbaar. Deze visie dient als input voor het in detail uitwerken van de 4 SOCRATES2.0 pilots waaraan nu wordt gewerkt. Uit deze fase wordt in de tweede helft van 2018 duidelijk welke use cases in welke steden getest gaan worden en met welke publiek-private samenwerkingsmodellen geëxperimenteerd gaat worden. Dan is ook bekend hoe de pilot in Amsterdam eruit komt te zien.

Experimenteren met publiek-private samenwerkingsmodellen

Ook wordt op dit moment gekeken naar de wijze waarop de samenwerking tussen de publiek-private partijen moet worden ingericht, de intensiteit waarmee dat moet gebeuren en met welke samenwerkingsvormen waar geëxperimenteerd gaat worden.

Ruwweg worden er 2 samenwerkingsmodellen onderscheiden. Een waarbij publiek-private partijen vooral data uitwisselen, en iedere partij deze data zelf interpreteert, verwerkt en doorgeeft aan de (eind)gebruiker. Het tweede model gaat uit van een intensievere samenwerking tussen de partijen waarbij een gezamenlijk beeld wordt geschetst van de situatie (‘common truth’) en werken de partijen samen om de knelpunten gezamenlijk op te lossen (co-creatie).

Website en Nieuwsbrief Socrates2.0


Socrates2.0 heeft een eigen website (www.socrates2.org) waarop alle achtergronden van het project en de stand van zaken te vinden zijn en een eigen nieuwsbrief. Aanmelden kan via www.socrates.org